Zapraszamy na badania profilaktyczne!

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej– Curie w Warszawie
realizuje projekt pn.: „Nie trać głowy – program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem głównym projektu jest wdrożenie na terenie 5 województw (małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, śląskie, warmińsko-mazurskie) pilotażowego programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi (NGiS).

Zapraszamy:
• osoby zamieszkujące jedno z województw: mazowieckie, śląskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie, małopolskie
• wiek: 40-65 lat
• osoby z grupy ryzyka: palące papierosy, nadużywające alkoholu, z grupy ryzyka zakażeniem wirusem HPV (mające niezabezpieczone prezerwatywą oralne kontakty seksualne)
lub osoby spoza grup ryzyka, ale mające utrzymujący się przez przynajmniej 3 tygodnie jeden z niżej wymienionych objawów:
• pieczenie języka,
• niegojące się owrzodzenie oraz/lub czerwone albo białe naloty w jamie ustnej,
• ból gardła,
• przewlekła chrypka,
• guz na szyi,
• niedrożność nosa lub krwawy wyciek z nosa,
• ból w trakcie oraz/lub problemy z połykaniem

Badania obejmują: konsultację lekarza specjalisty – laryngologa oraz badanie fiberoskopem.

W uzasadnionych przypadkach: USG szyi, biopsja cienkoigłowa, pobranie wycinka do badania histopatologicznego.

Osobom spoza Warszawy zostaną zwrócone koszty dojazdu.

Rejestracja na wizytę tylko telefonicznie.

Nr telefonu: 573 498 657 od poniedziałku do piątku w godzinach 13.30-16.00.
Więcej informacji http://nietracglowy.coi.pl/page/informacje-dla-pacjenta