Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej realizuje bezpłatne świadczenia zdrowotne na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.Przychodnia POZ zapewnia zarówno chorym pacjentom jak i osobom zdrowym, ciągły dostęp do świadczeń zdrowotnych w środowisku zamieszkania, w warunkach ambulatoryjnych i domowych oraz w środowisku nauczania i wychowania.Świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są w oparciu o:

 • poradnię lekarza podstawowej opieki zdrowotnej: lekarz rodzinny, pediatra
 • poradnię pielęgniarki środowiskowej
 • poradnię położnej środowiskowej
 • gabinet zabiegowy
 • gabinet higieny szkolnej
 • punkt szczepień

W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia realizujemy:

 • badania i porady lekarskie w zakresie medycyny rodzinnej, pediatrii i chorób wewnętrznych
 • opiekę środowiskową pielęgniarki i położnej
 • zabiegi pielęgniarskie
 • badania laboratoryjne
 • EKG
 • szczepienia i bilanse dzieci wg kalendarza szczepień
 • wizyty domowe lekarskie, pielęgniarskie i położnej
 • zalecane szczepienia ochronne (przeciwko grypie, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, pneumokokom, meningokokom, rotawirusom itd.)
 • programy profilaktyczne (chorób układu krążenia i gruźlicy)

Ponadto zapewniamy:

 • szeroki wachlarz badań laboratoryjnych
 • łatwy dostęp do pracowni diagnostycznych: Badań Czynnościowych Płuc, RTG, USG
 • możliwość komercyjnych wizyt lekarskich, badań laboratoryjnych, szczepień

Możliwość komercyjnych badań DNA (np.: test na ojcostwo).