Opieka Koordynowana w POZ – ruszamy od lutego 2023 !

Co  zyska pacjent ?

Dzięki wdrożeniu opieki koordynowanej pacjenci z niektórymi chorobami przewlekłymi zyskają dostęp do większej liczby badań oraz kompleksowej opieki realizowanej przez personel POZ: lekarza i pielęgniarkę, a także – w niektórych zakresach – przez dietetyka lub lekarzy specjalistów.

Opieka koordynowana w POZ pozwoli na szybsze, skuteczniejsze diagnozowanie i leczenie chorób przewlekłych oraz ułatwi dostęp do specjalisty

Możliwość zlecania nowych badań diagnostycznych (w sytuacjach  uzasadnionych  medycznie) –  to  poszerzenie zakresu badań w POZ skróci czas potrzebny na wykonanie diagnostyki, pozwoli na szybsze postawienie diagnozy i wprowadzenie właściwego leczenia. Lekarz POZ zleci pacjentom badania, które do tej pory były zarezerwowane dla lekarza specjalisty.

Dla każdego pacjenta objętego programem opieki koordynowanej podczas wizyty  kompleksowej powstanie indywidualny  plan opieki medycznej, który pozwoli  w sposób ciągły i przewidywalny usystematyzować wizyty pacjenta w przychodni,  a także kontrolować wyniki badań pacjenta i cały proces leczenia.

W realizacji planu opracowanego przez lekarza rodzinnego pacjenta wspierać będzie koordynator. On też udzieli wszystkich niezbędnych informacji oraz zaplanuje terminy wizyt edukacyjnych, konsultacji specjalistycznych czy dietetycznych.  

W naszej  przychodni opieka koordynowana realizowana będzie w następujących zakresach:
– diagnostyka i leczenie cukrzycy,
– diagnostyka i leczenie astmy oskrzelowej i przewlekłej choroby obturacyjnej płuc,

Opiekę koordynowaną w przychodni będzie realizował :

  1. Lekarz i pielęgniarka POZ
  2. Diabetolog i Pulmonolog – możliwość konsultacji specjalistycznych lekarz -pacjent (w uzasadnionych   wskazaniach  medycznych)
  3. Dietetyk– porady dietetyczne 

Będą także  realizowanie porady edukacyjne mające na celu poszerzenie wiedzy pacjenta o chorobie i sposobach radzenia sobie z nią.

Wdrożenie opieki koordynowanej  potrwa wiele miesięcy, ale już od  lutego 2023 roku  Nasi  Pacjenci sukcesywnie będą zapraszani do udziału w poszerzonej, kompleksowej opiece w  POZ. 

Na pytania dotyczące opieki koordynowanej czekamy pod adresem mailowym : recepta@przychodniaplanty.radom.pl

W celu umówienia wizyty kompleksowej prosimy o kontakt z Koordynatorem Medycznym w naszej przychodni.

Telefony czynne od poniedziałku do piątku w  godzinach  pracy przychodni.