W ramach podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia nasi lekarz rodzinni mają możliwość skierować Państwa na bezpłatne badania.

  1.  Badania hematologiczne.
  2. Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi.
  3. Badania moczu.
  4. Badania kału.
  5. Badania układu krzepnięcia.
  6. Badania mikrobiologiczne.
  7. Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku.
  8. Badanie ultrasonograficzne (USG).
  9. Spirometria.
  10. Zdjęcia radiologiczne.

Poza badaniami wymienionymi powyżej, lekarz POZ może kierować pacjentów także na finansowane przez Fundusz badania endoskopowe: gastroskopię i kolonoskopię.

Dokładna lista badań znajduje się na stronie NFZ.