ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2023 z dnia 15.06.2023 r.

PRZEDMIOT ZAPYTANIA: Rozbudowa systemu gabinetowego Placówki POZ (w tym m.in. zakupoprogramowania, sprzętu) dla potrzeb wdrożenia procesów biznesowych oraz umożliwieniaświadczenia e-usług publicznych wraz z zakupem infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej doświadczenia e-usług i …

Unia Europejska

„Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia „PLANTY” Sp. z o.o. pozyskał środki w ramach projektu e-usługi POZ. Jesteśmy …

Profilaktyka 40 PLUS

Masz ukończone 40 lat? Skorzystaj z pakietu badań profilaktycznych w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS Program skierowany jest do Polaków, którzy: w roku przeprowadzenia badania ukończą lub ukończyli 40 lat nie korzystali …

Zapraszamy na badania profilaktyczne!

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej– Curie w Warszawie realizuje projekt pn.: „Nie trać głowy – program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi” współfinansowany przez Unię Europejską ze …