Unia Europejska

„Usprawnienie obsługi zdrowotnej pacjentów 3 podmiotów służby zdrowia, działających na terenie miasta Radomia i okolic poprzez kompleksową informatyzację„ Nr RPMA.02.01.01-14-2768/15 Cel projektu: Usprawnienie obsługi Pacjenta u wnioskodawcy i partnerów poprzez …